พุทธศาสนิกชนชาวพัทลุง ร่วมสืบสานงานบุญวันสารทเดือนสิบ บรรยากาศตามวัดต่าง ๆ ค่อนข้างจะคึกคัก

17 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 93

      วันนี้ (17 ก.ย.63) บรรยากาศการทำบุญวันสารทเดือนสิบ หรือประเพณีชิงเปรต ตามวัดต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงค่อนข้างจะคึกคัก โดยในช่วงเช้าเหล่าบรรดาพุทธศาสนิกชนต่างนำภัตตาหาร และขนมเดือนสิบไปถวายพระ เพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว บางวัดจัดให้มีการแห่หมรับ เพื่อสืบสานประเพณีมีมาตั้งแต่อดีตกาล โดยชุมชนและโรงเรียนบริเวณวัดจะจัดหมรับ จากนั้นจะร่วมกันแห่หมรับไปที่วัด ประเพณีทำบุญวันสารทเดือนสิบ หรือประเพณีชิงเปรตเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนชาวใต้ร่วมสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน และเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ใกล้ชิดกับวัด เป็นการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมของภาคใต้ ให้คงอยู่สืบไป และเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว ตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณ

        งานประเพณีวันสารทเดือนสิบ หรือประเพณีชิงเปรตปีหนึ่งจะมี 2 ครั้ง กล่าวคือ ครั้งแรกตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 10 หรือที่ชาวบ้าน เรียกว่า "วันรับตายาย" ส่วนครั้งที่ 2 ตรงกับวันแรม 14 ค่ำ หรือวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 หรือเรียกว่า "วันส่งตายาย" โดยในวันดังกล่าวพุทธศาสนิกชนจะทำขนมเป็นการเฉพาะ จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ขนมลา ขนมพอง ขนมเจาะรู (บางพื้นที่เรียกขนมดีชำ) ขนมบ้า และขนมเทียน เรียกรวมกันว่าขนมเดือนสิบ แล้วนำไปถวายพระ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณ

#พุทธศาสนิกชนชาวพัทลุง ร่วมสืบสานงานบุญวันสารทเดือนสิบ #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND
ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมพงศ์ หนูขวัญ

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สวท.พัทลุง