ครม.อนุมัติการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist VISA (STV) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

17 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 199

            คณะรัฐมนตรี อนุมัติเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist VISA (STV) สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาพักระยะยาว (Long Stay) โดยนักท่องเที่ยวต้องถูกกักตัวในห้องพักที่รัฐบาลจัดให้เป็นเวลา 14 วัน (ALSQ) และต้องแสดงหลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรมที่พัก (ALSQ) หรือโรงพยาบาลที่พัก (AHQ) ภายในประเทศไทย และหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

            •หลักฐานการจ่ายค่าโรงแรมที่พักหลังออกจากโรงแรมหรือโรงพยาบาลที่กักตัว

            •หลักฐานสำเนาโฉนดคอนโดมิเนียม

            •หลักฐานค่าเช่าคอนโดมิเนียม หรือหลักฐานการจ่ายเงินดาวน์ซื้อหรือเช่าที่พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมที่บุคคลต่างด้าวซื้อได้ตามกฎหมาย

            ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ที่กระทรวงกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด มีสิทธิวีซ่าประเภทนักท่องเที่ยวเป็นพิเศษ Special Tourist Visa (STV) โดยเสียค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า ครั้งละ 2,000 บาท ซึ่งจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา 90 วัน และขอต่อวีซ่าได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 90 วัน รวม 270 วัน (9 เดือน)

            นักท่องเที่ยวต้องแจ้งความประสงค์เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านบริษัทตัวแทนของ ททท. เท่านั้น โดยจะเปิดรับนักท่องเที่ยวครั้งละ 100 คน รวม 1,200 คนต่อเดือน และรับความจำนงนักท่องเที่ยว STV ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 คาดว่าจะมีเม็ดเงินเข้าประเทศไม่ต่ำกว่าเดือนละ 1,200 ล้านบาท


#ครมอนุมัติการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษSpecialTouristVISA  #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ไพโรจน์ รอดนิล

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ