จังหวัดนครสวรรค์ รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

17 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 87

คณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนครสวรรค์พิจารณาผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอในที่ประชุมกรมการจังหวัด 29 รายการ หลังลงพื้นที่สำรวจจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่

       ที่ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ นายประทีป ตระกูลสา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการวประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัด 29 ผลิตภัณฑ์ หลังจากนั้นคณะทำงานได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียด และนำเสนอคณะกรรมการพิจารณา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า จังหวัดนครสวรรค์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดังนั้นผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จึงเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น อาหาร ขนม เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องสำอาง เป็นต้น  และในช่วงระยะนี้มีผู้เดินทางกลับภูมิลำเนาเนื่องจากสถานที่ทำงานถูกปิดหรือถูกเลิกจ้าง จำนวนหนึ่ง ดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์จนได้รับมาตรฐาน จะมีส่วนช่วยให้สินค้าได้รับความนิยมเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการสร้างอาชีพสร้างรายได้ในชุมชน

      สำหรับการพิจารณามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน พิจารณาทั้งด้านตัวผลิตภัณฑ์และข้อความบนฉลากสินค้าพร้อมคำแนะนำเพิ่มเติมในแต่ละผลิตภัณฑ์ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาทั้ง 29 ผลิตภัณฑ์มีมติให้ผ่านการรับรอง แต่บางรายการ เช่นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางให้ใช้ข้อความภายใต้กรอบกฎหมายว่าด้วยฉลาก หน้ากากผ้าขอให้ปรับปรุงให้กระชับใบหน้าเพื่อป้องกันเชื้อโรค ผลิตภัณฑ์อาหารให้บุวันผลิตและวันผมดอายุ อย่างชัดเจน เป็นต้น    


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สืบศักดิ์ นาครัตน์

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.นครสวรรค์