จังหวัดกำแพงเพชร จัดงานประเพณีสารทไทย กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง สืบทอดวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมแจ้งประชาสัมพันธ์ประชาชนร่วมงานแบบ New Narmal

17 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 115

จังหวัดกำแพงเพชร จัดงานประเพณีสารทไทย กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง สืบทอดวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมแจ้งประชาสัมพันธ์ประชาชนร่วมงานแบบ New Narmal

          จังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดงานประเพณีสารทไทย กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 17-26 กันยายน 2563 เพื่อสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน พร้อมส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ นอกจากนั้น ยังได้กำหนดและเน้นย้ำรูปแบบของการร่วมงานโดยให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานได้ปฏิบัติตัวตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 แบบ New Narmal โดยให้สวมหน้ากากอนามัยมาร่วมงานและปฏิบัติตัวตามมาตรการการเฝ้าระวัง

         งานประเพณีสารทไทย กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง นั้น จัดให้มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย เช่น การตักบาตรข้าวต้มลูกโยน การทอดผ้าป่าแถวที่มีหนึ่งเดียวในโลก การประกวดการกวนกระยาสารท การประกวดกล้วยไข่ดิบ กล้วยไข่สุก และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปจากทุกภูมิภาค การจัดนิทรรศการ การสาธิตความก้าวหน้าทางด้านการเกษตร นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมความบันเทิง ณ เวทีกลางทุกคืน ท่านที่สนใจ เชิญเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่ 17-26 กันยายน ทั้งภาคกลางวันและกลางคืน ณ สนามหน้าเมือง หน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ดิเรก ยคชรัตน์

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.กำแพงเพชร