เด็กชาวบ้าน ยะลา คึกคัก ร่วมชิงเปรต ประเพณีวันสารทเดือนสิบ

17 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 106

เด็กชาวบ้าน ยะลา คึกคัก ร่วมชิงเปรต ประเพณีวันสารทเดือนสิบ

         บรรยากาศในวันสารทเดือนสิบ ประเพณีการทำบุญของพี่น้องชาวใต้ สิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้ก็จะเป็นประเพณีชิงเปรต ซึ่งประเพณีนี้ วัดคูหาภิมุข หรือวัดหน้าถ้ำ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยหลังจากการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ประชาชนจำนวนมากก็จะกรูกันเข้ามารวมตัวกันที่ร้านเปรต ซึ่งมีทั้งอาหาร ขนมต้ม ขนมเจาะหู ขนมลา ขนมพอง ขนมบ้าฯ ผลไม้ น้ำดื่ม ที่ผู้มาร่วมทำบุญ ได้นำมาไว้ ก่อนเริ่มพิธี

         โดยที่ร้านเปรต ก็จะมีบรรดาเด็ก ๆ รวมถึงผู้ใหญ่ แต่งตัวเป็นเปรต ทาสีต่าง ๆ ตามตัว อยู่บนร้านเปรต เมื่อได้เวลาพิธีทางศาสนาเสร็จสิ้น การชิงเปรต ก็เริ่มขึ้นโดยเปรต ที่อยู่บนร้านก็จะคอยโยนอาหาร ขนมให้กับประชาชนที่รออยู่บริเวณด้านล่าง ส่วนชาวบ้านบางคน ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ ไม่ทันใจ แย่งไม่ได้ ก็จะขึ้นไปแย่งชิงบนร้านเปรต ด้วยความสนุกสนาน ประมาณไม่ถึง 3 นาที ขนม อาหารที่อยู่บนร้านเปรต และบริเวณด้านล่างก็หมดลงอย่างรวดเร็ว

          การชิงเปรต ในครั้งนี้ บางคนก็จะได้อาหาร ขนมจำนวนมาก บางคนก็ได้เพียงถุง สองถุงเท่านั้น ตามความเชื่อในประเพณีวันสารทเดือนสิบ การแย่งชิงขนมเปรต ที่ผ่านการทำพิธีแล้วจะได้รับบุญกุศล รวมถึงเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว โดยชาวบ้านบางคนก็จะนำขนมที่ได้จากการชิงเปรต ไปเก็บไว้ เพื่อเป็นสิริมงคล ไปใส่ที่ต้นไม้ด้วย ซึ่งนอกจากจะมีประเพณีชิงเปรตแล้ว ทาง อบต.หน้าถ้ำ ยังได้จัดให้มีการประกวดแต่งกายเปรต ซึ่งเด็ก ผู้ใหญ่ ให้ความสนใจประกวดเปรตกันอย่างคึกคัก รวมทั้งการแข่งขันปีเสาสูง ประกวดหมฺรับ

          สำหรับประเพณีวันสารทเดือนสิบ เป็นประเพณีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว แสดงความกตัญญูกับบรรพบุรุษ ดังนั้น ในวันนี้จะมีลูกหลาน ญาติพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ กลับมารวมตัวกันเพื่อร่วมทำบุญให้กับญาติพี่น้องของตนเองที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งนอกจากเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีให้คงอยู่แล้ว ยังเป็นการพบปะกันของคนในครอบครัว สร้างความรักความสามัคคีในครอบครัว ชุมชน สังคม และวัด

          อีกทั้ง ยังเป็นการปลูกฝังให้บุตรหลานได้เข้าวัด ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยพุทธ และยังเป็นการทำนุบำรุงศาสนา อีกด้วย

                 
#เด็กชาวบ้าน ยะลา ร่วมชิงเปรต ประเพณีวันสารทเดือนสิบ #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุ่งสุรีย์ กิตติกุลสวัสดิ์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สทท.ยะลา