พาณิชย์เลย จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ด้านการตลาดเกษตรอินทรีย์ สินค้า GI

17 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 105

            สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการตลาดเกษตรอินทรีย์ สินค้า GI ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2563 ณ ห้องเอื้องผึ้ง โรงแรมเลยออร์คิด อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมี นางเบญจวรรณ ตัญญู พาณิชย์จังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิด

            สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้า GI ซึ่งเป็นโครงการ/กิจกรรมตามแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายการตลาดสินค้าเกษตรมาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้ประกอบการผ้าฝ้ายตุ่ยเมืองเลยและผลิตภัณฑ์ เพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญในด้านการตลาดให้กับกลุ่มผู้ประกอบการและเกษตรกร

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศราทธ์ ว่องการดี

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.เลย