สำนักงานประกันสังคม จัดการอบรมให้ความรู้งานประกันสังคมแก่ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการ เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดลูกจ้างมาตรา 33 พร้อมแจ้งการลดหย่อนจ่ายเงินสมทบผู้ประกันตน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

17 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 158

สำนักงานประกันสังคม จัดการอบรมให้ความรู้งานประกันสังคมแก่ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการ เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดลูกจ้างมาตรา 33 พร้อมแจ้งการลดหย่อนจ่ายเงินสมทบผู้ประกันตน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19   


         วันนี้ (17 ก.ย. 63) ที่ห้องประชุมสตารินทร์ รีสอร์ท ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล สำนักงานประกันสังคมจัดการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม ประจำปี 2563 ให้แก่สถานประกอบการและหน่วยงานราชการที่มีลูกจ้างมาตรา 33 ในสังกัดและสถานพยาบาล เข้าร่วมกว่า 100 คน โดยมี นายไมตรี ขุนทอง ประกันสังคมจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมชื้แจงฯ 

         ประกันสังคมจังหวัดสตูล กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมมีภารกิจในการคุ้มครองลูกจ้างผู้ประกันตนมาตรา 33 โดยการสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง และสถานพยาบาล เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกันตน โดยการประชุมชี้แจงฯ วันนี้จะมีการให้ความรู้เรื่องการให้บริการ สิทธิของลูกจ้าง โดยเจ้าหน้าที่งานต่าง ๆ ของสำนักงานประกันสังคม นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำเรื่องการแจ้งเข้า-แจ้งออกของลูกจ้าง การจ่ายเงินสมทบ การจ่ายเงินทดแทน เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19 ซึ่งปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมลดหย่อนการจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตนและนายจ้างจากเดิมร้อยละ 5 เหลือเพียงร้อยละ 2 รวมระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2563 สำหรับผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ฟรี 

          ประกันสังคมจังหวัดสตูล กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเน้นย้ำให้นายจ้างแจ้งเข้า-แจ้งออก การทำงานของลูกจ้างภายใน 15 วัน เพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิได้อย่างทันท่วงที โดยลูกจ้างที่เข้ารับการรักษากับสถานพยาบาลก็ให้รีบดำเนินการขอรับสิทธิโดยไว เพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตนเอง


#สำนักงานประกันสังคม #จัดการอบรมให้ความรู้งานประกันสังคมแก่ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการ #พร้อมแจ้งการลดหย่อนจ่ายเงินสมทบผู้ประกันตน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

         

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อนุชา หมัดอาด้ำ

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.สตูล