สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลยจัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ระดับจังหวัด จังหวัดเลย

17 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 73

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลยจัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ระดับจังหวัด จังหวัดเลย

            สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย โดยนางเบญจวรรณ ตัญญู พาณิชย์จังหวัดเลย จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ระดับจังหวัด จังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมภูกระดึง ชั้น 2 ศลากลางจังหวัดเลย โดยมี นายโสภณสุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน

            ทั้งนี้ เพื่อให้การกำกับดูแล แก้ไขปัญหาและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ด้านการผลิตและการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดเลยให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตาม กำกับดูแล ผลการดำเนินงานตามมาตรการและโครงการต่างๆ ของรัฐบาล ในการช่วยเหลือและบรรเทความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สวง กลิ่นจันทร์

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.ด่านซ้าย