จังหวัดอุบลราชธานี เตือนนายจ้างห้ามรับแรงงานต่างด้าวเถื่อน ป้องกันโควิด 19

17 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 127

จัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี เตือนนายจ้าง สถานประกอบการ ห้ามรับคนต่างด้าวลักลอบเข้ามาทำงานเพราะเสี่ยงต่อการระบาดของโควิด 19

            วันนี้ (17 ก.ย. 63) นางอธิษฐาน พันธุฟัก จัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานเร่งขับเคลื่อนนโยบายตรวจสอบติดตามกวดขัน การทำงานของแรงงานต่างด้าวอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการตามมาตรการดูแล ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ด้วยการป้องกันแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมาย 

            นอกจากนี้แจ้งไปยังนายจ้าง สถานประกอบการ ให้จ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ขณะเดียวกันแรงงานต่างด้าวต้องมีใบอนุญาตทำงานและทำงานตรงกับที่ระบุไว้ในใบอนุญาตทำงาน รวมทั้งห้ามทำงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ 

            สำหรับคนต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตมีบทลงโทษปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท และถูกผลักดันกลับประเทศ ส่วนนายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน จะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000-100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หากกระทำผิดซ้ำจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000-200,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หรือทั้งจำทั้งปรับ และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงาน 3 ปี หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-206227-8 ต่อ 12 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กรกช  ภูมี

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.อุบลราชธานี