สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี แจ้งการชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ของสมาชิก เดือนสิงหาคม 2563

17 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 78

            นายเฉลียว มนัส ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ในเดือนสิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา มีสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม และยอดเงินสงเคราะห์รายศพที่สมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. จะต้องชำระในเดือนกันยายน 2563 ดังนี้ สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม 601 ราย สมาชิกต้องชำระเงินสงเคราะห์รายศพ จำนวน 601 บาท สมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม 341 ราย สมาชิกต้องชำระเงินสงเคราะห์รายศพ จำนวน 341 บาท สำหรับสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. กรณีชำระเงินสงเคราะห์รายศพผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ต้องมีเงินคงเหลือในบัญชีก่อนวันที่ 30 กันยายน 2563 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กรกช  ภูมี

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.อุบลราชธานี