ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม นำพุทธศาสนิกชนร่วมโครงการ ชูธรรมนำชีวิตในวันธรรมสวนะน้อมนำหลักธรรมมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันและกวนกระยาสารททิพย์เนื่องในเทศกาลวันสารทไทย

17 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 83

            วันนี้ (17 ก.ย.63) นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ประชาชนในชุมชน นักเรียนโรงเรียนวัดลาดเป้ง เป็นจำนวนมาก ร่วมทำบุญตักบาตร  ตามโครงการ “ชูธรรมนำชีวิต” ณ วัดลาดเป้ง ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม โดยมีพระครูพิศาลสมุทรกิจ เจ้าคณะตำบลลาดใหญ่เขต 2 เจ้าอาวาสวัดลาดเป้ง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

            ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  กล่าวพบปะพุทธศาสนิกชนว่า โครงการชูธรรมนำชีวิตเป็นโครงการที่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสทำบุญตักบาตรร่วมกับพุทธศาสนิกชนตามวัดต่าง ๆ ที่หมุนเวียนไป

ร่วมฟังธรรม คำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาน้อมนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ในการปฏิบัติหน้าที่การงานช่วยค้ำชูประเทศชาติ ได้ร่วมกันทำความดี 3 ประการ คือ การถวายทาน การสมาทานศีล การอบรมจิตใจด้วยการฟังธรรม และการเจริญจิตตภาวนา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนร่วมกันสืบสานประเพณีที่ดีงามตามวิถีชีวิต พุทธวัฒนธรรมไทย ทำให้มีความสุขในการดำรงชีวิตประจำวัน

            จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน และสาวพรหมจันทร์ร่วมพิธีพุทธาภิเษกกวนกระยาสารททิพย์รุ่นสร้างอุโบสถเรือนไทย เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีกวนกระยาสารททิพย์ที่เก่าแก่มากว่า 100 ปี ทางวัดได้รื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ และยังเป็นการสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน รวมทั้งเป็นศูนย์ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลหารายได้สมทบสร้างอุโบสถเรือนไทยและนำรายได้ไปทำประโยชน์อย่างอื่นภายในวัดและช่วยเหลือประชาชนในชุมชนอีกด้วย


#โครงการชูธรรมนำชีวิต #วันธรรมสวนะ #วันสารทไทย #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุ่งนภา สงวนสมบัติ

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม