ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดสีขาว ประเพณีหนึ่งเดียวในโลกที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยแสดงถึงพลังศรัทธาในพุทธศาสนา

17 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 218

ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดสีขาว ประเพณีหนึ่งเดียวในโลกที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยแสดงถึงพลังศรัทธาในพุทธศาสนา


นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระพุทธมหาธรรมราชา พ่อขุนผาเมือง อัญเชิญพระรูปหล่อเหมือนพ่อขุนผาเมืองและเครื่องบูชางานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 ไปประดิษฐานยังขบวนรถ ไปยังท่าน้ำวัดไตรภูมิ จากนั้นนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ อัญเชิญพระรูปหล่อเหมือนพ่อขุนผาเมืองและเครื่องบูชาลงเรือที่จัดโขนหัวเรือกาญจนาคาสีทองเชิญไปยังท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร ไปประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำ และขบวนเรือรวม 30 ลำ ท่ามกลางประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มารอชมพิธีตลอดสองฝั่งแม่น้ำป่าสักเป็นจำนวนมาก 

สำหรับงานปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดสีขาว หมายถึงศรัทธาอันบริสุทธิ์จัดขึ้นในวันสารทไทยจัดในวันแรม 15 ค่ำเดือน 10 ซึ่งวานนี้ได้มีการจัดพิธีเจริญมงคลคาถาถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระอยู่หัว และพิธีเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำทางบกไปแล้ว 

ถืองานเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยแสดงถึงพลังศรัทธาในพุทธศาสนาของชาวเพชรบูรณ์ สร้างความรักความสามัคคีที่สามารถสร้างเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่นและประเทศ ซึ่งแต่ละวันจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ทั้งการแข่งขันพายเรือทวนน้ำ พิธีถวายผ้าป่าสามัคคี การแสดงของสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์งานอาหารสะอาด รสชาติอร่อยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้จนถึงวันที่ 20 กันยายนนี้ โดยการจัดงานปีนี้ได้มีมาตราการป้องกันโรคโควิด-19 มีระบบคัดกรองและให้ผู้เข้าร่วมงานสวมหน้ากากอนามัยตลอดการร่วมกิจกรรมข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : มาลี ไชโย / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย