กรุงเทพมหานคร จัดโครงการคลองสวยน้ำใส 1 เขต 1 คลอง ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองลาดยาว เขตจตุจักร

17 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 159

กรุงเทพมหานคร จัดโครงการคลองสวยน้ำใส 1 เขต 1 คลอง ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองลาดยาว เขตจตุจักร


นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีเปิดโครงการคลองสวยน้ำใส 1 เขต 1 คลอง พร้อมเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมช่วยกันบำรุงรักษาความสะอาดของแม่น้ำลำคลอง โดยมีกิจกรรมขุดลอกคลอง ตักดินเลน จัดเก็บวัชพืช เพื่อเปิดทางน้ำไหล ตัดแต่งกิ่งไม้ ทาสีราวกันตก บริเวณคลองลาดยาว เขตจตุจักร ความยาว 200 เมตร 

จากนั้นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมกับจิตอาสาพระราชทานปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งเทน้ำจุลินทรีย์ปรับสภาพน้ำในคลองและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้รักษาผลประโยชน์สาธารณะ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนริมฝั่งคลองให้ดีขึ้น

กรุงเทพมหานคร มีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาสืบสานและขยายผลเพื่อประโยชน์ส่วนรวมข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชญาภรณ์ ภูงามเงิน

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา :