สุพรรณบุรี  มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

17 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 75

สุพรรณบุรี มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

            นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ พร้อมให้โอวาทและกล่าวปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 8 ซึ่งมีกำหนดการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 14 - 16 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ วิถีไทยรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

            ทั้งนี้ การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 8 ของจังหวัดสุพรรณบุรี ในครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยผู้รับการฝึกอบรมที่ผ่านหลักสูตรนี้ จะเป็นตัวแทนในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ ทั้งในภาวะปกติ ภาวะใกล้เกิดภัย ภาวะระหว่างเกิดภัย และภาวะหลังเกิดภัย  ให้มีความเข้มแข็ง สอดคล้องกับความตั้งใจที่ต้องการสร้างความปลอดภัย แก่ชีวิตและทรัพย์สินจากภัยพิบัติ ให้แก่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตน โดยผู้ผ่านการฝึกอบรมพร้อมนำความรู้ และการปฏิบัติที่ถูกต้อง ถูกวิธี ไปปฏิบัติหน้าที่ในโอกาสต่อไป


#พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ #จังหวัดสุพรรณบุรี #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เฉลียว อินยิ้ม

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สวท.สุพรรณบุรี