กรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์พร้อมคณะติดตามความคืบหน้าการขุดลอกหนองใหญ่ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท

17 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 72

กรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์พร้อมคณะติดตามความคืบหน้าการขุดลอกหนองใหญ่ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท


            พล.ท. ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข กรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ พล.ต. เอกภาพ สุหร่าย ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก พร้อมคณะได้ติดตามความคืบหน้าการขุดลอกหนองใหญ่ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

            ปัจจุบันหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ การดำเนินการขุดลอกประมาณร้อยละ 97.46 กำหนดปิดโครงการในวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างการนำดินไปทำถนนให้ชาวบ้าน ความยาว 250 เมตร การวางท่อ คสล ขนาด 1 ม. 36 ท่อน และการบดอัดคันดินเพื่อให้สะดวกในการสัญจร หากดำเนินการแล้วเสร็จทำให้สามารถรองรับน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 280,000 ลูกบาศก์เมตร ประชาชนได้รับประโยชน์จำนวน 237 ครัวเรือน รวม 871 คน

            นายสมชาย ไกรเพท ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า หลังจากขุดลอกหนองใหญ่ดังกล่าวแล้วเสร็จ จะพัฒนาป่าหนองมะขามซึ่งอยู่ติดกับป่าหนองใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 1,850 ไร่ และมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์อยู่แล้ว เช่น มีไก่ป่า หมาป่า กระต่ายป่า จำนวนมาก โดยจะทำให้เป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่อไป#กรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมทรง เผือกผล

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.สุรินทร์