คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศงดการเรียนการสอน ช่วงวันที่ 19 - 20 กันยายนนี้

17 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 69

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศงดการเรียนการสอน ช่วงวันที่ 19 - 20 กันยายนนี้


รองศาสตราจารย์ มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ มีบันทึกข้อความถึงคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะนิติศาสตร์ ให้งดการเรียนการสอนและงดการติดต่อในวันที่ 19 - 20 กันยายน 2563 เนื่องจากแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม และคณะประชาชนปลดแอก จะจัดการชุมนุมใหญ่ ในวันที่ 19 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง จึงขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ให้งดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและงดการติดต่อ ช่วงสุดสัปดาห์นี้ และให้มหาวิทยาลัยปิดประตูทางเข้า - ออกด้านสนามหลวงและด้านท่าพระจันทร์ โดยให้เข้า - ออกประตูด้านพระอาทิตย์เพียงประตูเดียว โดยจะต้องแสดงบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย หรือบัตรประจำตัวประชาชน โดยแจ้งเหตุผลความจำเป็นแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของฝ่ายความมั่นคงและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยทางคณะนิติศาสตร์ มีความจำเป็นต้องปิดประตูทางเข้า - ออกทุกจุดภายในอาคารคณะฯ เช่นกันจึงขอความร่วมมือคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ งดเว้นการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในวันดังกล่าวข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จุฑามาส รักษาพันธุ์ / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย