จังหวัดตรัง ยังคงเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในกลุ่มชาวประมง แม้จะปลอดผู้ติดเชื้อรายใหม่มานานกว่า 160 วันแล้วก็ตาม

17 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 108

        น.อ.เฉลิมพล โกมลฤทธิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ศรชล.จังหวัดตรัง ศรชล.ภาค 3 และนายทหารประสานความมั่นคงประจำศูนย์ PIPO ตรัง บูรณาการร่วมกับชุดสหวิชาชีพของศูนย์ PIPO ตรัง ตรวจเรือประมง และคัดกรองวัดไข้คนประจำเรือ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในกลุ่มชาวประมง โดยตรวจเรือประมง จำนวน 3 ลำ คือ เรือพงษ์ชัยเจริญสมุทร เรือ ช.เชี่ยวชาญชัยนาวี และเรือ ช.เชี่ยวชาญชัย ณ ท่าเทียบเรือแพปลา บริษัท เจดีพี จำกัด คนประจำเรือเป็นชาวไทย 24 คน และชาวเมียนมา 15 คน รวมทั้งหมด 39 คน ผลการปฏิบัติ ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ.2558 และไม่พบคนประจำเรือที่เข้าเกณฑ์ติดเชื้อไวรัส COVID-19 แต่อย่างใด

        ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตรัง ยังคงมาตรการเข้มข้นในกระบวนการคัดกรองและกักกันบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดตรังทางเรือ ตามมาตรการและแนวทางที่ ศบค.กำหนดไว้โดยเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และให้จังหวัดตรัง ปราศจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากต่างประเทศเข้ามา ซึ่งสถานการณ์ล่าสุด จังหวัดตรังปลอดผู้ติดเชื้อรายใหม่มานานถึง 162 วันแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น.)#จังหวัดตรัง ยังคงเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรคไกรสีห์

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สวท.ตรัง