ไทยคู่ฟ้า LANNA Gastronomy ฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังวิกฤติโควิด-19

17 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 29

ไทยคู่ฟ้า LANNA Gastronomy ฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังวิกฤติโควิด-19 


รัฐบาลอนุมัติงบประมาณ 48 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังวิกฤติโควิด-19 ผ่านโครงการ Gastronomy Tourism : LANNA Gastronomy “คิดถึงเชียงใหม่” มุ่งพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารล้านนาแบบใหม่ ให้กลับมาเติบโต มีศักยภาพและพึ่งพาตนเองได้อีกครั้ง โดยเน้นส่งเสริมการปลูกพืชและจัดการวัตถุดิบอาหารในท้องถิ่นและนำเอาองค์ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์มาผสมผสานกับศิลปะและการทำอาหารที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง โดยคาดว่าเมื่อดำเนินการแล้วจะสร้างรายได้ให้แก่ เกษตรกร ผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการในพื้นที่เพิ่มขึ้นราว 500 ล้านบาท และเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวคุณภาพในปี 2564 ได้มากกว่า 50,000 คน

“รวมไทยสร้างชาติ” กับสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี


 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ผู้สื่อข่าว วิทยุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : กรมประชาสัมพันธ์