จังหวัดตรัง ขอความร่วมมือประชาชน เฝ้าระวังอาการไข้ และอาการระบบทางเดินหายใจของคนในพื้นที่ รวมถึงคนต่างด้าวในชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

17 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 84

จังหวัดตรัง ขอความร่วมมือประชาชน เฝ้าระวังอาการไข้ และอาการระบบทางเดินหายใจของคนในพื้นที่ รวมถึงคนต่างด้าวในชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 


            วันนี้ (17 กันยายน 2563) นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า จังหวัดตรัง ได้บูรณาการส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่  ติดตามสถานประกอบการและสถานที่ทำงานที่มีการใช้แรงงานต่างด้าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกฎหมายและมาตรการด้านสาธารณสุข รวมทั้งประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนได้ช่วยกันเฝ้าระวังและสอดส่องผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ซึ่งไม่ได้ผ่านมาตรการคัดกรองโรคตามที่ประเทศไทยกำหนด

            ทั้งนี้ จังหวัดตรังได้ขอความร่วมมือประชาชน ช่วยกันเฝ้าระวังอาการไข้ และอาการระบบทางเดินหายใจของคนในพื้นที่ รวมถึงคนต่างด้าวที่เพิ่งเข้ามาอยู่ในชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่ เพราะการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงอย่างเดียว แต่เป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องช่วยกันให้สามารถฟันฝ่าวิกฤตโควิด 19 ครั้งนี้ ไปให้ได้#ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรคไกรสีห์

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.ตรัง