พอ.สว.ประจำวันที่ 17 กันยายน 2563

17 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 75

วันนี้ 17 กันยายน 2563 มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. จะออกให้บริการประชาชนในพื้นที่


จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่หมู่ 12 โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก

จังหวัดตรัง ที่หมู่ 8 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา

จังหวัดตราด ที่หมู่ 3 บ้านมะม่วง ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่

จังหวัดนครนพนม ที่หมู่ 7 โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์

จังหวัดแพร่ ที่หมู่ 5 โรงเรียนบ้านปากห้วยอ้อย ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง

จังหวัดร้อยเอ็ด ที่หมู่ 1 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี

จังหวัดอำนาจเจริญ ที่หมู่ 5 บ้านโคกสารท่า ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน

จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วรรณิภา ภู่ทอง / สวท. วรรณิภา ภู่ทอง / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย