หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดตรัง ร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณชายหาดบ้านหลังเขา หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง

17 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 97

        นายจักรพงษ์ รัชนีกุล นายอำเภอกันตัง เป็นประธานประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง หัวหน้าสำนักงานบรรเทาสาธารณภัย ผู้แทนเจ้าท่าภูมิภาค สาขาตรัง ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง วิศวกรชำนาญการพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง นายก อบต.เกาะลิบง กำนันตำบลเกาะลิบง และผู้ใหญ่บ้าน เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณชายหาดบ้านหลังเขา หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง ณ ห้องประชุม อบต.เกาะลิบง

        ทั้งนี้ ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันในการเร่งรัดขออนุญาตใช้พื้นที่ตามระเบียบกฎหมายจากเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง และหน่วยงานเกี่ยวข้อง พร้อมมอบหมายกรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการสำรวจ ออกแบบและประมาณราคา พร้อมบรรจุเข้าแผนประจำปี 2565 เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชนต่อไป
#การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณชายหาด #บ้านหลังเขา หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรคไกรสีห์

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สวท.ตรัง