กรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์พร้อมคณะ ลงพื้นที่แก้ปัญหาภัยแล้งที่สุรินทร์

17 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 73

กรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์พร้อมคณะลงพื้นที่แก้ปัญหาภัยแล้งที่สุรินทร์


            กรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์พร้อมด้วยคณะลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากผู้นำชุมชนอำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาผลกระทบจากฝนแล้ง การแลกเปลี่ยนข้อมูลและตรวจสถานที่ในการแก้ไข

            พล.ท. ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข กรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ เพื่อรับฟังปัญหาผลกระทบจากปัญหาฝนแล้ง ทำให้ประชาชนเริ่มขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อคิดเห็น เสนอแนวทางแก้ปัญหาในระยะสั้น ระยะยาว และลงตรวจสอบสถานที่ที่เกี่ยวข้อง

            ปัจจุบัน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ประสบปัญหาที่สำคัญคือปัญหาฝนแล้ง ทำให้อ่างเก็บน้ำหลายแห่งมีน้ำน้อย เริ่มขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ที่นาหลายแห่งขาดน้ำ น้ำประปาหมู่บ้านบางแห่งขุ่น ซึ่งที่ผ่านมาฝ่ายปกครองและผู้นำชุมชนในพื้นที่ พยายามทุกวิถีทางในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ อ.บัวเชด ประสบปัญหาภัยแล้งมาแล้ว 2 ปี

            สำหรับแนวทางแก้ปัญหาคือพยายามใช้ประโยชน์จากน้ำที่ไหลผ่านให้นานและมากที่สุด การสร้างความชุ่มชื้นของพื้นที่ด้วยการสร้างฝายขนาดเล็ก การปรับทางระบายน้ำ การจัดแยกบ่อน้ำสำหรับบริโภคต่างหาก การจัดทำโครงการและการเชื่อมเครือข่ายผู้ใช้น้ำ ซึ่งผู้ร่วมประชุมได้ทราบแนวทาง มีความพึงพอใจและจะได้ดำเนินการต่อไป#แก้ปัญหาภัยแล้ง #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมทรง เผือกผล

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.สุรินทร์