สธ.สงขลา แนะประชาชนและสถานประกอบการปฏิบัติตามวิถีชีวิตใหม่ ในการท่องเที่ยว เพื่อป้องกันโรคโควิด – 19 ต่อเนื่อง

17 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 117

สธ.สงขลา แนะประชาชนและสถานประกอบการปฏิบัติตามวิถีชีวิตใหม่ ในการท่องเที่ยว เพื่อป้องกันโรคโควิด – 19 ต่อเนื่อง


        นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทั่วโลกยังพบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นและสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้น แต่เนื่องจากภายหลังการผ่อนปรนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ มากขึ้น แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ทเริ่มทยอยกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง บรรยากาศการท่องเที่ยวเริ่มกลับมาคึกคักมากขึ้น ทำให้ประชาชนเกิดความชะล่าใจ และขาดความใส่ใจต่อมาตรการการป้องกันโรคโควิด -19 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) แพร่ระบาดต่อไปได้ จังหวัดสงขลาจึงขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยวในระยะนี้ และเจ้าของกิจการปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นนิสัยด้วยวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เพื่อการท่องเที่ยวที่ปลอดภัย โดยใช้หลัก 6 ประการ ได้แก่ 1.กำหนดจำนวนคน ไม่ให้แออัด โดยเฉพาะบริเวณที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก 2.เตรียมสบู่และเจลแอลกอฮอล์ให้บริการตามจุดต่างๆ 3.ทำความสะอาดจุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน   บ่อยๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ หรืออย่างน้อยล้างทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่ หรือผงซักฟอก 4.ห้องแอร์ ควรหยุดพัก เปิดห้องระบายอากาศเป็นระยะ 5.มีป้ายขอความร่วมมือ ให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติ เช่น ให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ 6.มีระบบการคัดกรอง และลงทะเบียนด้วยแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ทุกครั้งเมื่อไปใช้บริการร้านค้าหรือสถานประกอบการต่างๆ เนื่องจากแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” จะทำให้สามารถติดตามบุคคลในสถานที่ที่อาจมีการ แพร่ระบาดได้สะดวก ซึ่งจะส่งผลให้การควบคุมการแพร่ระบาดเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ลดการขยายวงการแพร่ระบาดได้ทันท่วงที 

        สำหรับ ประชาชนและนักท่องเที่ยวการ์ดอย่าตก โดยปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขด้วยการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อออกจากบ้าน หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างอยู่เสมอ พร้อมทั้งมีการ CHECK-IN และ CHECK-OUT ผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ทุกครั้งที่ใช้บริการในสถานที่แหล่งท่องเที่ยวและร้านอาหารต่างๆ เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตในพื้นที่สาธารณะ

        หากพบว่าตนเองหรือบุคคลใกล้ชิดป่วย มีไข้ ไอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อย ปวดเมื่อยตามตัว ให้ไปรับการตรวจที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านทันที พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางและหยุดอยู่บ้านและขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาโทร 093 – 5766411 (ในวันและเวลาราชการ)ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.สงขลา