อ่างเก็บน้ำลำปะทาวล่าง จังหวัดชัยภูมิ ระบายน้ำลงสู่อ่างเก็บน้ำช่อระกาเพื่อเก็บกักน้ำและช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปี

17 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 95

อ่างเก็บน้ำลำปะทาวล่าง จังหวัดชัยภูมิ ระบายน้ำลงสู่อ่างเก็บน้ำช่อระกาเพื่อเก็บกักน้ำและช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปี


        สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดใหญ่ทั้ง 13 แห่งในจังหวัดชัยภูมิ ยังคงมีปริมาณน้ำน้อย โดยภาพรวม มีปริมาณน้ำรวม 113.424 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 33.39 ของความจุเก็บกัก โดยมีน้ำใช้การได้ 64.225 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยอ่างเก็บน้ำลำปะทาวล่างซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญ สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าจ่ายให้กับพื้นที่อำเภอแก้งคร้อ และอำเภอคอนสวรรค์และสำหรับผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ มีปริมาณน้ำร้อยละ 80.64 ของความจุเก็บกัก มีการระบายน้ำ 200,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

        นายพงษ์ศักดิ์ ณ ศร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชัยภูมิ กล่าวว่า สาเหตุที่มีการระบายระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำปะทาววันละ 200,000 ลูกบาศก์เมตร เป็นการบริหารจัดการน้ำในอ่างตามศักยภาพของอ่าง โดยได้ระบายน้ำจากอ่างลำปะทาว ลงสู่อ่างเก็บน้ำช่อระกาในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิ วันละ 20,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อเก็กกักน้ำบรรเทาปัญหาภัยแล้งส่วนที่เหลือได้ระบายน้ำเพี่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปีในเขตลุ่มน้ำลำปะทาวรวมทั้งระบายให้กับการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ สำหรับผลิตน้ำประปาให้กับผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิ 

        ส่วนการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ในระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2563 นี้ หากเกิดฝนตกและมีน้ำไหลเข้าอ่าง จะต้องผันน้ำไปเก็บในแหล่งน้ำต่างๆให้มากที่สุด โดยโครงการชลประทานชัยภูมิพร้อมให้การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเพื่อผันน้ำไปยังแหล่งน้ำต่างๆ ที่ยังมีปริมาณน้ำน้อย เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปัณณพัฒน์ แสงศรีเรือง

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.ชัยภูมิ