นอ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี สั่งการฝ่ายปกครองและผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

17 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 172

นอ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี สั่งการฝ่ายปกครองและผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19


            นายชาญวิทย์ สิรภักดี นายอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี สั่งการให้ฝ่ายปกครอง กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจ สาธารณสุข และสมาชิก อส. ร่วมกันตรวจสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ตามมาตรการเฝ้าระวังและสกัดกั้นผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่อำเภอคีรีรัฐนิคม จำนวน 3 แห่ง รวมแรงงานชาวเมียนมา ทั้งสิ้น 182 คน

            โดยผลการตรวจพบว่า แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาทุกคน มีเอกสารหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงานถูกต้องโดยเป็นผู้ที่ทำงานอยู่เก่า ไม่มีผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายซึ่งมิได้ผ่านมาตรการคัดกรองโรคตามที่ประเทศไทยกำหนด

            ในการนี้ นายชาญวิทย์  สิรภักดี นายอำเภอคีรีรัฐนิคม ได้กำชับทำความเข้าใจและขอความร่วมมือให้เจ้าของสถานประกอบการเข้มงวด และหมั่นตรวจตรา อย่าให้ผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายมาพักอาศัยและทำงานในสถานประกอบการโดยเด็ดขาด ซึ่งผู้ประกอบการต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี#ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุทธิชาติ รัชชะ

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี