ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสคนต่างด้าวผิดกฎหมาย

16 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 77

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสคนต่างด้าวผิดกฎหมาย


        พ.ต.ท.นิธิวัชร์ ดิลกพงศ์โยธิน รองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศเมียนมามีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ประกอบกับพรมแดนทางบกของประเทศไทยยังไม่เปิดให้สัญจรข้ามแดนได้ตามปกติ ส่งผลให้คนต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองตามช่องทางธรรมชาติ เพื่อจะเข้ามาทำงานในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีมาตรการการเฝ้าระวังและติดตามแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่งานสืบสวนปราบปรามประจำจุดตรวจอำเภอฝาง ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานความมั่นคงตามแนวชายแดน เจ้าหน้าที่ทหารจากกองกำลังผาเมือง ตำรวจตระเวนชายแดน ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมออกลาดตระเวน ตั้งจุดตรวจจุดสกัด เพื่อป้องกันการหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย ซึ่งสภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ มีชายแดนติดกับประเทศเมียนมา มีระยะทางประมาณ 227 กิโลเมตร ครอบคลุม 5 อำเภอชายแดน ได้แก่ อำเภอแม่อาย อำเภอฝาง อำเภอไชยปราการ อำเภอเชียงดาว และอำเภอเวียงแหง และมีจุดผ่อนปรนเพื่อการค้า จำนวน 2 จุด ได้แก่ จุดผ่อนปรนกิ่วผาวอก ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว และจุดผ่อนปรนบ้านหลักแต่ง ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง ซึ่งระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม - 14 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการผลักดันส่งกลับคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมากลับประเทศไปแล้ว จำนวน 111 คน โดยส่งกลับทางอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จำนวน 68 คน และส่งกลับทางอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 43 คน

        ขอให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอชายแดน ช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ หากพบเบาะแสคนต่างด้าวผิดกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่โทร. 0-5328-2289 หรือสายด่วน 1178 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง

 ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เสาวณัฐ มูลสม

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่