องค์การอนามัยโลก ผลิตคลิปวีดิโอ แบ่งปันประสบการณ์โควิด-19 มุมมองการตอบสนองของประเทศไทย

16 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 199

องค์การอนามัยโลก ผลิตคลิปวีดิโอ แบ่งปันประสบการณ์โควิด-19 มุมมองการตอบสนองของประเทศไทย 


นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผิดเผยว่า จากการที่ประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ได้อย่างดี จนได้รับความชื่นชมจากองค์การอนามัยโลกและเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ องค์การอนามัยโลกจึงมาถ่ายทำและผลิตวิดีโอ แบ่งปันประสบการณ์โควิด -19 และมุมมองการตอบสนองของประเทศไทย เป็นสารคดีเกี่ยวกับความสำเร็จของประเทศไทยในการตอบสนองต่อโรคโควิด-19 และการป้องกันควบคุมโรค เพื่อถ่ายทอดและแบ่งปันประสบการณ์แก่ประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ถือเป็นประเทศที่ 2 ถัดจากประเทศนิวซีแลนด์ โดยได้จัดทำเป็นวิดีโอ 2 ภาษาคือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เผยแพร่ทางช่อง Youtube ของ World Health Organization  https://youtu.be/0wFuq-QdwAU หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์องค์การอนามัยโลก  www.who.int/covid-19 

โดยใจความสำคัญที่ต้องการถ่ายทอดครั้งนี้คือ ระบบสาธารณสุขพื้นฐานที่เข้มแข็ง ช่วยให้การต่อสู้กับโรคระบาดอย่างโรคโควิด-19 จะง่ายขึ้นมาก ซึ่งไทยใช้เวลาถึง 40 ปีในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข โดยออกแบบระบบสุขภาพที่มีจุดเด่น คือ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ ตอบสนองต่อปัญหาได้อย่างรวดเร็วด้วยยุทธศาสตร์ที่ให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน ค้นหา รักษา และติดตาม การสร้าง อสม. และ อสต. ช่วยเป็นหูเป็นตาเสริมการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เฝ้าระวังควบคุมการแพร่ระบาดในชุมชน ความทุ่มเทของบุคลากรทางการแพทย์การ ฝมีนักระบาดวิทยาภาคสนามที่มีความชำนาญ ห้องปฏิบัติการที่มีศักยภาพสูง และความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้รัฐบาลไทยควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ได้ เป็นบทพิสูจน์ถึงการเตรียมการและวางแผนกันมาอย่างดีของประเทศไทย ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้พยายามสื่อสารกับทุกประเทศถึงความจำเป็นในการค้นหาผู้ป่วย แยกกัก รักษาและติดตามผู้สัมผัส


 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นฤมล อุดมพร / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย