รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะปานกลาง ระยะยาว รองรับวิกฤตโควิด-19 ให้ความสำคัญกลุ่มนักลงทุนและผู้มีรายได้น้อย

16 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 225

รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะปานกลาง ระยะยาว รองรับวิกฤตโควิด-19 ให้ความสำคัญกลุ่มนักลงทุนและผู้มีรายได้น้อย 


พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบศ.ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการแก้ไขปัญหาระยะปานกลางและระยะยาว เพื่อรองรับสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังไม่ทราบว่ายุติลงเมื่อใด เพื่อให้การดำเนินการต่างๆ เป็นไปอย่างเหมาะสมและทันเวลา ทั้งนี้มีข้อเสนอที่ขออนุมัติหลักการเกี่ยวกับการดูแลเศรษฐกิจฐานราก โดยเฉพาะผู้ประกอบการ รวมถึงการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนภาครัฐ เพื่อให้การลงทุนในประเทศมีความต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงนี้มีหลายประเทศให้ความสำคัญและสนใจขอเข้ามาดูแผนงานส่งเสริมการลงทุนของไทยด้วย นอกจากนี้ ยังมีแผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยว การดูแลนักธุรกิจ โครงการสมาร์ทวีซ่าและการลงทุนในพื้นที่ EEC

นายกรัฐมนตรี ย้ำว่า รัฐบาลมีแผนงานขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและทุกโครงการลงทุนมีความก้าวหน้าตามลำดับ โดยไม่ได้มีการหยุดยั้งโครงการใดๆ แม้จะเจอวิกฤตโควิด-19 ก็ตาม ซึ่งรัฐบาลยังคงส่งเสริมการลงทุนระยะยาว เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ ขณะเดียวกันรัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลผู้มีรายได้น้อย แบ่งเป็น โครงการช่วยเหลือกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มเฉพาะต่างๆ

นายกรัฐมนตรี ยืนยันด้วยว่า รัฐบาลพยายามใช้งบประมาณอย่างประหยัดที่สุด เพื่อไม่ให้เป็นภาระในอนาคต แต่โครงการใดที่สำคัญก็จำเป็นต้องลงทุน โดยจะพิจารณาอย่างรอบคอบข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พรหมธิดา ทิพยานนท์

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย