กรมอนามัย ร่วมมือผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า คงมาตรการป้องกันโรควิด-19 สร้างพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัยให้ประชาชน

16 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 129

กรมอนามัย ร่วมมือผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า คงมาตรการป้องกันโรควิด-19 สร้างพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัยให้ประชาชน

 

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัย ยังคงส่งเจ้าหน้าที่ออกติดตามกำกับการดำเนินมาตรการสุขลักษณะทั้งหมด ทั้งการทำความสะอาดพื้นผิว สุขลักษณะอาหาร น้ำ ระบบระบายอากาศ ตามพื้นที่สาธารณะโดยเฉพาะห้างสรรพสินค้า ที่มีประชาชนออกไปใช้บริการมากขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าไม่เป็นแหล่งแพร่โรคโควิด-19 ให้ประชาขนสามารถใช้พื้นที่สาธารณะแบบปกติสุขวิธีใหม่ได้อย่างปลอดภัย จากการติดตามเดือนที่แล้วพบคนไทยเริ่มลดระดับป้องกันตนเอง ภาพรวมมาตรการหลักทั้งการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง เช็คอิน-เช็คเอาท์การเข้าใช้บริการสถานที่ต่างๆ เหลือ 80% แต่จากรายงานพบผู้ติดเชื้อในประเทศ แม้ไม่เป็นการระบาด แต่ทำให้ประชาชนเข้าใจว่าการป้องกันตนเองเป็นเรื่องสำคัญ ทำให้การดูแลตนเองของประชาชนตามมาตรการหลักกลับมาที่ 90% มั่นใจหากประชาขนยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันระดับสูงเช่นนี้ตลอด เราจะสามารถออกมาใช้พื้นที่สาธารณะแบบปกติสุขวิธีใหม่ได้อย่างปลอดภัย 

ด้านนายอมร อมรกุล ผู้จัดการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท เดอะมอลกรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมาห้างสรรพสินค้าในเครือฯ ดำเนิน 5 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง และจะทำต่อไปเพื่อให้เป็นวิถีชีวิตใหม่ เน้นหลักใน 5 มาตรการหลักคือ คัดกรองทุกคนที่จะเข้ามาในห้างฯ  ลดความแออัด ตรวจนับจำนวนคนเข้า-ออก สร้างสังคมไร้สัมผัส ทั้งการจ่ายเงิน การเข้าลานจอดรถ โดยใช้แอปพลิเคชัน มาตรการทำความสะอาดสุขอนามัยเชิงรุก ติดตามเฝ้าระวังพนักงานทุกคน และมาตรการเฉพาะธุรกิจแต่ละประเภท เชื่อมั่นหากได้รับความร่วมมือจากประชาชนต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยและเช็คอิน เช็คเอาท์ ทุกครั้งที่เข้าใช้บริการ จะทำให้การมาใช้บริการที่ห้างฯ ปลอดภัย



ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นฤมล อุดมพร / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย