ครม.เห็นชอบให้สิทธิข้าราชการ พนักงานลูกจ้างและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาพักร้อนได้ 2 วันธรรมดา โดยไม่ถือเป็นวันลา กระตุ้นการท่องเที่ยว

17 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 237

        นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี เห็นชอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซี่งได้ขอปรับปรุงรายละเอียดโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน" โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนกรกฏาคมถึงเดือนตุลาคม 2563 ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ พิจารณาแล้วเห็นชอบเสนอให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถลาพักร้อนในวันธรรมดาเพิ่มได้อีก 2 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อลงทะเบียนและใช้สิทธิในโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดาและกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่าย หมุนเวียนเศรษฐกิจ


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกศวรรณ ธนวัฒน์

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : สำนักข่าว