ครม.เห็นชอบโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด กรอบวงเงิน 13,904 ล้านบาท

17 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 197

        นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบในการอนุมัติโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด กรอบวงเงินรวม 13,904 ล้านบาท โดยโครงการนี้ เป็นโครงการที่จะสนับสนุนสมาชิกแปลงใหญ่ ด้วยการจัดหาปัจจัยการผลิตและวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์การเกษตร และคุรุภัณฑ์อื่นๆ ทั้งด้านการผลิต ด้านการพัฒนาคุณภาพและการตลาด ซึ่งสมาชิกจะสามารถจัดหาด้วยตนเองได้ตามความจำเป็นและตามความต้องการของกลุ่มเพื่อพัฒนาต่อยอดกิจกรรมในการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกศวรรณ ธนวัฒน์

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : สำนักข่าว