มอบตราสัญลักษณ์รับรองผู้ผลิตและจำหน่ายทองรูปพรรณที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด สร้างความมั่นใจแก่ผู้ตัดสินใจซื้อ

17 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 198

        นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบตราสัญลักษณ์ผู้ผลิตที่มีมาตรฐานปริมาณความบริสุทธิ์ของทองรูปพรรณที่ร้อยละ 96.5 แก่ผู้ผลิตและจำหน่ายทองรูปพรรณ จำนวน 95 บริษัท ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อ

        โดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.ร่วมกับสมาคมค้าทองคำจัดทำโครงการจัดระเบียบปริมาณความบริสุทธิ์ของทองรูปพรรณที่ร้อยละ 95 ขึ้นไป โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างทองรูปพรรณจากโรงงานผู้ผลิตทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ไปตรวจสอบด้วยวิธีเอ็กชเรย์ และหลอมละลาย เพื่อตรวจสอบหาปริมาณความบริสุทธิ์ของทองรูปพรรณ และให้ตราสัญลักษณ์รับรองระยะเวลา 2 ปี แก่ผู้ที่ผลิตทองได้มาตรฐานที่กำหนด


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกศวรรณ ธนวัฒน์

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : สำนักข่าว