จ.นครนายก เปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค

16 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 170

            สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครนายก จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก ประจำปี 2563 เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา ได้มีความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานด้านการกีฬาและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

            วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 15.30 น. ที่สวนเฉลิมพระเกียรติร.9 เทศบาลเมืองนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก ประจำปี 2563 โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายกและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครนายกร่วมกันจัด โดยมีนางไพรวัลย์ ศรีเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก พร้อมคณะให้การต้อนรับและกล่าวรายงานการจัดงานฯ 

            ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา ได้มีความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานด้านการกีฬา มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา มีเจตคติที่ดีในการเล่น และดูกีฬาอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและมีน้ำใจเป็นนักกีฬาโดยไม่มุ่งหวังการแพ้ ชนะ แต่ต้องการสร้างพลังความรัก ความสามัคคีเป็นหลัก และต้องการให้เยาวชนในจังหวัดนครนายกได้มีโอกาสเล่นกีฬาและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 

            สำหรับการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ได้กำหนดจัดการแข่งขันรวม 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล เปตอง เซปักตะกร้อ บาสเกตบอล วอลเลย์บอลและกีฬากรีฑาขึ้น ระหว่างวันที่ 7-20 กันยายน 2563 ณ สนามกีฬาของโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดนครนายก และกำหนดให้มีพิธีเปิดการแข่งขันขึ้นในวันนี้ โดยมีนักกีฬา และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก#การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAIAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เจษฎา มูลธรรม

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก