ตำรวจนครพนม จัดแข่งขันกีฬาตำรวจสัมพันธ์ ประจำปี เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน

15 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 310

ตำรวจนครพนม จัดแข่งขันกีฬาตำรวจสัมพันธ์ ประจำปี เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน


            วันที่ 15 กันยายน 2563 ที่สนามฟุตบอลคลับ 39 (Football Club 39) อำเภอเมืองนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาตำรวจสัมพันธ์ ประจำปี 2563 ที่ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาตำรวจสัมพันธ์สืบเนื่องเป็นประเพณีมาทุกปี มีผู้พิพากษาหัวหน้าศาล อัยการ ผบ.นรข. หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ตำรวจ นักกีฬา และประชาชนที่มารอชมการแข่งขันฟุตบอล ร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้

            พลตำรวจตรี ธนชาติ รอดคลองตัน ผู้บังการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬาตำรวจสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายของบุคลากรของหน่วยให้แข็งแรงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างสัมพันธ์อันดีในหน่วยงานให้ตำรวจเป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะข้าราชการบุคลากรเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่

            โดยในปีนี้ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันฯ ขึ้นระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน 2563 มีกีฬาประเภทฟุตบอล 8 คน ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันจากหน่วยงานในสังกัดรวมทั้งสิ้นจำนวน 18 ทีม และในวันนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งก่อนเริ่มการแข่งขันฯ ในช่วงบ่ายได้จัดขบวนพาเหรด จำนวน 22 หน่วยงาน พร้อมขบวนพาเหรด แฟนซี การแสดงเต้นบาสโลบของบุคลากรและแม่บ้านตำรวจ การแสดงชนเผ่า การแสดงยุทธวิธีตำรวจ และเข้าสู่การแข่งขันกีฬาฟุตบอลคู่ VIP ซึ่งเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และพ่อค้าประชาชน กับทีมตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม ตามด้วยการแข่งขันคู่เปิดสนามเพื่อชิงชนะเลิศ


            อรพรรณ อาษาวัง : ข่าว / กวี ทุมประเสน : ภาพ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : โยษิตา แก้วบุญญากรษ์

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม