สำนักงาน กกท.จังหวัดตรัง บูรณาการหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายในส่วนภูมิภาคประจำปี 2563 จังหวัดตรัง

15 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 209

สำนักงาน กกท.จังหวัดตรัง บูรณาการหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายในส่วนภูมิภาคประจำปี 2563 จังหวัดตรัง 


            วันนี้ (15 กันยายน 2563) ที่อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลนาตาล่วง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง ร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง เทศบาลตำบลนาตาล่วง เทศบาลนครตรัง และองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายในส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 จังหวัดตรัง โดยมีนายณัฐพงษ์ เนียมสม นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล่วง เป็นประธานในพิธีเปิด

            ด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้กำหนดให้หน่วยงานการกีฬาแห่งประเทศไทยทั่วประเทศจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายในส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน 2563 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนของประเทศ ได้เล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ได้คลี่คลายลง 

ในส่วนของจังหวัดตรังนั้น สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง ได้ร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง เทศบาลตำบลนาตาล่วง เทศบาลนครตรัง และองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก อำเภอกันตัง ได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นโดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม - 24 กันยายน 2563 กำหนด 3 จุด โดยในแต่ละจุดได้จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิคด้านซ์และเต้นบาสโลบ ตามพื้นที่ดังนี้ 3 จุด ประกอบด้วย จุดที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จุดที่ 2 ณ ลานออกกำลังกายโรงพยาบาลชุมชนตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง และจุดที่ 3 ณ ลานออกกำลังกายชุมชนหนองปรืด ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง