เรือนจำจังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดโครงการพระราชทาน "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" กรมราชทัณฑ์ พร้อมปล่อยผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ จำนวน 233 ราย

15 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 671

เรือนจำจังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดโครงการพระราชทาน "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" กรมราชทัณฑ์ พร้อมปล่อยผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ จำนวน 233 ราย

          วันนี้ (15 ก.ย. 63) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายวรณัฎฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดโครงการพระราชทาน "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" กรมราชทัณฑ์ ณ เรือนจำจังหวัดสงขลา และปล่อยผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2563 จำนวน 233 ราย โดยมีนายดำรงค์ บัวฤทธิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมราชทัณฑ์ เข้าร่วม

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่า รวมทั้งผู้ต้องขัง ซึ่งเมื่อพ้นโทษไปแล้วให้สามารถดำเนินชีวิต และประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้ จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเงื่อนไขของพื้นที่ และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด การฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก

          สำหรับการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" เป็นความร่วมมือระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-14 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา โดยแบ่งขั้นตอนการฝึกออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การอบรมพึ่งตนเองด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่ 2 การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติประกอบด้วย การออกแบบแนวความคิด การบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็ก การประยุกต์ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคมลงบนกระดาน การสร้างต้นแบบบนพื้นที่จำลอง และวางแผนการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพอกินพออยู่ พอใช้ พอร่มเย็น การปฏิบัติในพื้นที่จริง ตามทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน และขั้นที่ 3 การสรุปและประเมินผล ขณะนี้การฝึกอบรมได้ดำเนินการเสร็จสิ้นครบถ้วนตามหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว

          จากนั้น ปลัดจังหวัดสงขลา ผู้แทนพระองค์ ได้อัญเชิญเกียรติบัตรใส่พานที่วางอยู่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและมอบให้ผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 233 คนเข้ารับพระราชทาน ต่อจากนั้นผู้ต้องขังได้กล่าวคำปฏิญาณตนอย่างพร้อมเพรียงต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

#เรือนจำจังหวัดสงขลา #พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดโครงการพระราชทาน #โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง  #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา