จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชนทางด้านกีฬาฟุตซอลเพื่อการพัฒนา “Futsal for Development”

15 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 215

จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชนทางด้านกีฬาฟุตซอลเพื่อการพัฒนา “Futsal for Development”


        ที่โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ นายเฉลิมพล ทองพา ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า สภาเด็กและเยาวชนอำเภอน้ำปาด ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชนทางด้านกีฬาฟุตซอลเพื่อการพัฒนา “Futsal for Development” เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชนทางด้านกีฬา สามารถพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักฟุตซอลในระดับจังหวัด และเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่ในการปกป้องคุ้มครองตนเองและผู้อื่นให้ห่างไกลจากปัญหาสังคม โดยการใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียน วันหยุด หรือวันปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์  มีเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ โรงเรียนบ้านห้วยแมง และโรงเรียนบ้านปางเกลือ เข้าร่วมกว่า 80 คน


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : โกเมศ ช่วยบุญ

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.อุตรดิตถ์