สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระวโรกาสให้ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ เฝ้ากราบทูลสัมภาษณ์ เพื่อเชิญไปออกอากาศในรายการพิเศษ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2563

15 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 368

        วันนี้ 14 กันยายน  2563 เวลา 15 นาฬิกา 6 นาที สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ พระตำหนักจักรีบงกช อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พระราชทานพระวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เฝ้า กราบทูลสัมภาษณ์ประเด็นเกี่ยวกับโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนชาวไทยให้ต่อสู้กับโรคภัยในสถานการณ์ปัจจุบัน ในรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด "การบริการสุขภาพในยุค COVID-19"

        ในโอกาสนี้ พระราชทานเงินสมทบทุนเนื่องในวันมหิดล เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสตามพระประสงค์ต่อไป

        สำหรับรายการพิเศษ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2563 จะออกอากาศในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 16 นาฬิกา ถึง 18 นาฬิกา ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เพื่อหารายได้ช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาสโรงพยาบาลศิริราชต่อไป


        ข่าวในพระราชสำนัก  สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สายข่าวในพระราชสำนัก  NBT

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย