กระทรวงคมนาคม เร่งเดินหน้าฟื้นฟูกิจการ ขสมก. พร้อมปรับเปลี่ยนรูปแบบเส้นทางและการเดินรถ พร้อมมั่นใจภายใน 7 ปี จะกลับมามีกำไร

15 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 231

กระทรวงคมนาคม เร่งเดินหน้าฟื้นฟูกิจการ ขสมก. พร้อมปรับเปลี่ยนรูปแบบเส้นทางและการเดินรถ พร้อมมั่นใจภายใน 7 ปี จะกลับมามีกำไร


นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. ว่า ปัจจุบัน ขสมก.มีหนี้กว่า 127,000 ล้านบาท เนื่องจาก ขสมก.ขาดทุนสะสมมานาน โดยล่าสุดเมื่อปี 2563 ขาดทุนประมาณ 5,000 ล้านบาท ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูมากกว่าปล่อยให้ล้มละลาย เพื่อให้กิจการสามารถดำเนินการต่อไปได้เบื้องต้นแนวทางการฟื้นฟูองค์การ ขสมก. กระทรวงการคลัง จะรับภาระหนี้และดอกเบี้ย โดยแยกบัญชีออกจาก ขสมก. ส่วนรูปแบบการเดินรถ ขสมก.จะปรับโดยจ้างเอกชนวิ่งตามระยะทาง โดยมีโครงข่ายหลัก จำนวน 162 เส้นทาง อัตราค่าโดยสารแบบเหมาไม่จำกัดเที่ยวและเส้นทาง 30 บาทต่อวัน จากการศึกษาพบว่าปัจจุบัน ผู้ใช้บริการกว่าร้อยละ 95 มีการเดินทางไกลและต้องจ่ายค่าโดยสารสูงกว่า 30 บาท ขณะที่เส้นทางของรถเอกชนร่วมบริการ จำนวน 54 เส้นทางนั้นเอกชนจะเข้าสู่ระบบเดียวกัน รับจ้าง ขสมก.วิ่งตามระยะทาง เก็บค่าโดยสาร 30 บาท โดยหลังจากนี้จะนำเสนอข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสภาพัฒน์ กระทรวงการคลัง พิจารณาประมาณ 1 สัปดาห์ จากนั้นจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ คาดว่าไม่เกินเดือนตุลาคมนี้ และจะทยอยรับมอบรถใหม่ ตั้งแต่ปี 2564 และครบทั้ง 2,511 คัน ในปี 2565

อย่างไรก็ตาม ล่าสุด ขสมก. ได้ชี้แจงประเด็นคำถามกระทรวงการคลัง 7 ข้อ เพื่อความมั่นใจในการดำเนินการแผนฟื้นฟูให้สำเร็จ ซึ่งคลังต้องการข้อมูล การดำเนินการของ ขสมก.แต่ละปี เพื่อจะใช้เป็นตัวชี้วัด หรือ KPI และประเมินผลว่า ขสมก.สามารถทำได้จริงตามแผนที่เสนอไว้ โดยกระทรวงคมนาคมและ ขสมก. มีความมั่นใจว่า หากดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวภายในระยะเวลา 7 ปี ผลการดำเนินงานของ ขสมก.จะมีกำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา หรือ Ebitda เป็นบวก ประมาณ 50 ล้านบาท


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นภสร แก้วคำ(2) / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย