จังหวัดสงขลา จัดการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563

14 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 278

จังหวัดสงขลา จัดการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และให้เยาวชนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

          วันนี้ (14 ก.ย. 63) ณ อาคารศูนย์ฝึกกีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการจัดการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 โดยมีนายพรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 4 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ นักกีฬา เจ้าหน้าที่ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ กว่า 800 คน และนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

          ทั้งนี้ การจัดการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ มีทักษะการเล่นกีฬาที่ถูกต้อง เคารพกฎกติกาการแข่งขัน และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ประชาชนได้มามีส่วนร่วม อีกทั้ง เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของอำเภอนั้น ๆ รวมถึงจังหวัดสงขลา ท่ามกลางความหวาดกลัว จากโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

          สำหรับการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ประจําปี 2563 ได้วางแผนการจัดการแข่งขัน อย่างเป็นระบบใช้สนามแข่งขันตามมาตรฐาน และใช้บุคลากรผู้ตัดสินมืออาชีพในการตัดสินสร้างความเชื่อมั่นและความบริสุทธิ์ยุติธรรมให้กับนักกีฬาทุกชนิดกีฬาและทุกคน เพื่อส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ของเยาวชนใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ โดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ และเพื่อสร้างความสามัคคี ในกลุ่มเยาวชนไทยพุทธและไทยมุสลิม


#จังหวัดสงขลา #การแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อรรคพงษ์ บุญชีพ

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา