อธิบดีกรมธนารักษ์ แถลงข่าวงานในโอกาสครบ 160 ปี โรงกระสาปน์สิทธิการ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17 – 19 กันยายน 2563

14 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 569

อธิบดีกรมธนารักษ์ แถลงข่าวงานในโอกาสครบ 160 ปี โรงกระสาปน์สิทธิการ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17 – 19 กันยายน 2563

            วันนี้ (14 ก.ย.63) เวลา 14.00 น. ที่โรงกษาปณ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ แถลงข่าว งานในโอกาสครบ 160 ปี โรงกระสาปน์สิทธิการ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17 – 19 กันยายน 2563 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ผู้ทรงริเริ่มให้มีการผลิตเหรียญกษาปณ์และใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าได้อย่างทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

            สืบเนื่องจากการที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงกษาปณ์ขึ้นภายในพระบรมมหาราชวัง โดยพระราชทานนามว่า “โรงกระสาปน์สิทธิการ” และได้นำเข้าเครื่องจักรผลิตเหรียญกษาปณ์ขับเคลื่อนด้วยแรงดันไอน้ำเป็นเครื่องแรกจากประเทศอังกฤษโดยเหรียญกษาปณ์ที่ผลิตครั้งแรกประกาศใช้เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2403 และด้วยความจำเป็นและเหมาะสมต่อการดำเนินการผลิตจึงได้ย้ายที่ทำการหลายครั้งตามลำดับจวบจนถึงปัจจุบันรวม 5 แห่ง ดังนี้

            แห่งแรก โรงกระสาปน์สิทธิการ พุทธศักราช 2403 – 2418

            แห่งที่ 2 โรงกระสาปน์สิทธิการ สมัยรัชกาลที่ 5 พุทธศักราช 2418 – 2445

            แห่งที่ 3 โรงกระสาปน์สิทธิการ ริมคลองหลอด พุทธศักราช 2445 – 2515

            แห่งที่ 4 โรงกษาปณ์ ประดิพัทธ์ พุทธศักราช 2515 – 2544

            แห่งที่ 5 โรงกษาปณ์รังสิต พุทธศักราช 2545 – ถึงปัจจุบัน


#ครบ160ปีโรงกระสาปน์สิทธิการ #ปทุมธานี  #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิต ผิวผ่อง

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี