กกท.ตรัง จัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดชิงแชมป์ภาคใต้ ประจำปี 2563

14 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 379

          วันนี้ (14 ก.ย. 63) นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดชิงแชมป์ภาคใต้ ประจำปี 2563 ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาดวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง

          การจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดชิงแชมป์ภาคใต้ ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากตรังได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเมืองกีฬา (Sport City) ด้านความเป็นเลิศ โดยกำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาตามความต้องการของจังหวัด จังหวัดตรัง จึงเลือกจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ประเภททีมชายและประเภททีมหญิง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การเปิดตัวเมืองกีฬา (Sport City) และเพื่อส่งเสริมกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดสู่ความเป็นเลิศอีกชนิดกีฬาหนึ่ง

          ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทย สนับสนุนงบประมาณจำนวน 1 ล้านบาท เพื่อใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด จาก 14 จังหวัดภาคใต้ แยกเป็นประเภททีมชาย 12 ทีม ทีมหญิง 11 ทีม รวม 23 ทีม โดยรางวัลชนะเลิศ (ทีมชายและหญิง) ทีมละ 40,000 บาท พร้อมมอบเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 1 (ทีมชายและหญิง) ทีมละ 20,000 บาท พร้อมมอบเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 2 (ทีมชายและหญิง) ทีมละ 10,000 บาท พร้อมมอบเกียรติบัตร และรองชนะเลิศอันดับ 3 (ทีมชายและหญิง) ทีมละ 5,000 บาท พร้อมมอบเกียรติบัตร โดยกำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ 14-18 กันยายน 2563
#กกท.ตรัง #การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดชิงแชมป์ภาคใต้ ประจำปี 2563 #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง