จังหวัดมุกดาหาร ลงนามความร่วมมือโครงการ TOT Young Club สร้างต้นกล้าประชารัฐ

14 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 587

            วันนี้ (14 กันยายน 2563) เวลา 09.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการ TOT Young Club และพิธีลงนาม MOU ชุมชนแก้วมุกดา อำเภอหนองสูง โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หน่วยงานราชการ ชุมชน ครูอาจารย์ และนักเรียน ร่วมงาน ณ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 

            นายณัฏฐ์ธนกร ฤทธิเดช โทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ในปีนี้ (2563) จังหวัดมุกดาหารได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม TOT CSR ภายใต้โครงการ TOT Young Club ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ชุมชนแก้วมุกดาหาร อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร และโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ซึ่งกิจกรรมแรกของโครงการ TOT Young Club คือ การลงนามข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่าง 3 หน่วยงาน เพื่อร่วมขับเคลื่อน/ส่งเสริม คุณภาพของเยาวชนและชุมชน และการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IOT และ IT ในชีวิตประจำวัน การสร้าง Facebook ชุมชน และการต่อยอดผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ การศึกษา และสิ่งแวดล้อม  

            นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า โครงการ TOT Young Club เป็นหนึ่งในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในชุมชนมีความสามารถในการใช้ ICT มีการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน ผ่านเยาวชนและผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ทำการตลาดทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

            นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า โครงการ TOT Young Club ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จะเป็นการสร้างโอกาสให้ชุมชนแก้วมุกดาหาร อำเภอหนองสูง ของจังหวัดมุกดาหาร ได้มีโอกาสเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ให้ชุมชนได้ทั้ง ผลิตภัณฑ์ผ้า อาหารพื้นเมือง และการท่องเที่ยว #TOT Young Club #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วันวิภา  แพงแก้ว

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร