หอการค้าจังหวัดแพร่ เชิญร่วมงาน "พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการดิจิทัลภาคเหนือ" (Northern Digital Economy)

11 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 534

หอการค้าจังหวัดแพร่ เชิญร่วมงาน "พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการดิจิทัลภาคเหนือ" (Northern Digital Economy)


            นายปัญจพล ประสิทธิโศภิน ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า หอการค้าจังหวัดแพร่ ร่วมกับ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานสัมมนาภายใต้โครงการ "พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการดิจิทัลภาคเหนือ" (Northern Digital Economy) ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องนคราพาวิลเลี่ยน โรงแรมเพร่นครา จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs OTOP วิสาหกิจชุมชน นักศึกษา ในจังหวัดแพร่ที่มีความสนใจเข้าร่วมงาน

            ภายในงานพบกับการอบรมสัมมนาให้ความรู้ คำปรึกษา เกี่ยวกับการนำธุรกิจและบริการของท่านสู่ดิจิทัล โอกาสที่ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้งาน สร้างประสบการณ์และคุณค่าบนโลกธุรกิจของคุณโดยวิทยากรจากทีม Digital Service Provider

            หากท่านใดสนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฟรี ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://hsc.news/19prae หรือต้องการสอบถามข้อมูลได้ทาง Facebook Fanpage : NDE-Northern Digital Economy หรือ หอการค้าแพร่ โทร. 054-522 830

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : โชคชัชกาญ ราชฟู

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่