ครม. เห็นชอบในหลักการ ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาพักร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” โดยไม่ถือเป็นวันลา 2 วันทำการ

11 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 652

ครม. เห็นชอบในหลักการ ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาพักร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” โดยไม่ถือเป็นวันลา 2 วันทำการ


        สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถลาพักผ่อนในวันธรรมดาเพิ่มได้อีก 2 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อลงทะเบียนและใช้สิทธิในแพ็คเกจ “เราเที่ยวด้วยกัน” ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดา ทดแทนการท่องเที่ยวในวันหยุด เพิ่มความถี่การพักค้างคืนในพื้นที่ท่องเที่ยวและกระตุ้นการใช้จ่ายในกลุ่มประชาชนที่มีศักยภาพให้เดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น ทั้งนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการทำรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อเสนอเข้าที่ประชุม ครม. อีกครั้งข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่