รายงานพิเศษ : ลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและเยาวชนสุราษฎร์ธานี

11 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 481

ลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและเยาวชน

          สุราษฎร์ธานี เดินหน้าวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตวัยรุ่นและเยาวชนในทุกมิติให้มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่ง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อายุระหว่าง 15-19 ปี ภายหลังที่สถานการณ์ปัญหาวัยรุ่นและเยาวชน เป็นเรื่องที่สำคัญและอาจส่งผลกระทบต่อสังคม คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้มีการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

          นางอรณัส ยวงทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า แนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอย่างจริงจังของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องนี้ จะทำให้หลายภาคส่วนตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของวัยรุ่นและเยาวชนให้มีคุณภาพต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วิทยา แซ่หม่ง

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี