อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดงาน NSP INNOVATION FAIR 2020

05 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 790

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดงาน NSP INNOVATION FAIR 2020 

            อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ นำเสนอผลงานที่สุดแห่งนวัตกรรมจาก 7 มหาวิทยาลัยเครือข่าย ในงาน NSP INNOVATION FAIR 2020 ภายใต้แนวคิด Connects The Future เชื่อมโลกแห่งอนาคต ที่บริเวณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน NSP INNOVATION FAIR 2020 ภายใต้แนวคิด Connects The Future เชื่อมโลกแห่งอนาคต ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น. 

            รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) มุ่งเน้นและสนับสนุนการนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ผลงานการวิจัยและนวัตกรรมผนวกไว้ด้วยกัน เพื่อพัฒนาต่อยอดการสร้างศักยภาพทางด้านกำลังคนและชุมชน ด้วยการสนับสนุนผ่านสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) ไปยังอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ซึ่งงาน NSP  INNOVATION FAIR 2020 ถือเป็นการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม โดยผนวกองค์ความรู้ด้วยนวัตกรรมผ่านการรับบริการจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ทั้งยังเป็นพื้นที่ทดสอบตลาดและสร้างการรับรู้ในการสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมในทุกธุรกิจจากภาครัฐและภาคการศึกษาสู่ภาคเอกชนและภาคสังคม 

            ทั้งนี้ ภายในงาน NSP INNOVATION FAIR 2020 มีการนำเสนอผลงานที่สุดแห่งนวัตกรรม เชื่อมโยงงานวิจัยกับผลผลิตภาคเอกชนสู่ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์คนยุคใหม่ อัพเดทแนะนำธุรกิจ Startup รับฟังเสวนาการสร้างแบรนด์และการตลาดออนไลน์ พร้อม Showcase แนะนำบริการจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนืออย่างครบวงจร อาทิ บริการผลิตแปรรูปอาหารเพื่อทดลองตลาดพร้อมให้คำปรึกษาการแปรรูปอาหารด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงจาก Innovative Food Fabrication Pilot Plant, บริการกำจัดแมลงและไข่แมลงในข้าวสารด้วยเทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุจาก RF Technology Pilot Plant, บริการทดสอบมาตรฐานอาหารจาก NSP Central Lab, บริการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้วยเทคโนโลยี 3 มิติ จาก The Brick FABLAB, บริการเทคโนโลยีพลาสมาเพื่อความปลอดภัยทางอาหารจาก ABPlas, และบริการพัฒนาเพิ่มมูลค่าวัสดุด้วยเทคโนโลยีลำไอออน เป็นต้น 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พิมลกัลย์ เดชะชัย

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่