กรมประมง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

24 ส.ค. 2563 | เข้าชม : 107

            กรมประมง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา


            กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง ในทุกสาขา


            ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง อาคารปรีดากรรณสูต ชั้น 1 กรมประมง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 17 – 25 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข  02 562 0600 ต่อ 13109

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วรรณวิไล สนิทผล

ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์

แหล่งที่มา : สำนักข่าว