พมจ.สุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

20 ส.ค. 2563 | เข้าชม : 214

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

          นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์รับสมัครพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน 18,000 บาท ระยะเวลาจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครต้องมีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและเดินทางไปต่างจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขที่ 39/7 หมู่ที่ 9 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 18-24 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแต่อย่างใด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-7735-5080


#พมจ.สุราษฎร์ธานี #รับสมัครพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุทธิชาติ รัชชะ

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี