สำนักงานอัยการภาค 8 (สุราษฎร์ธานี) เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งคนสวน จำนวน 1 อัตรา

19 ส.ค. 2563 | เข้าชม : 203

สำนักงานอัยการภาค 8 (สุราษฎร์ธานี) เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งคนสวน จำนวน 1 อัตรา

          นายผูกพันธ์ พฤกษะศรี รองอธิบดีอัยการภาค 8 เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานอัยการภาค 8 มีความประสงค์รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งคนสวน จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 6,700 บาท โดยมีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เพื่อปฎิบัติงาน ณ สำนักงานอัยการภาค 8 เลขที่ 24/4-5 ถนนหน้าเมือง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกต้องมีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ไม่เกิน 60 ปี มีการศึกษาเทียบเท่า หรือสูงกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานอัยการภาค 8 ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม ถึง 16 กันยายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น. โทร.0-7728-1577 ต่อ 1502 


#สำนักงานอัยการภาค 8 (สุราษฎร์ธานี) #รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งคนสวน #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุทธิชาติ รัชชะ

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี